Projekty technologických staveb
Výkresová dokumentace na klíč
Studie proveditelnosti
3D vizualizace, skenování a tisk prototypů
Měření náhradních dílů, následné překreslení a výroba
Výroba modelů a forem
Konstrukce a projekce nových produktů
3D modelování a 2D výkresy
Strojírenská výroba dílů a sestav
Výroba modelů a forem