Konstrukce a projekce nových produktů
3D modelování a 2D výkresy
Strojírenská výroba dílů a sestav
Výroba modelů a forem
Projekty technologických staveb
Výkresová dokumentace na klíč
Studie proveditelnosti
3D vizualizace, skenování a tisk prototypů
Měření náhradních dílů, následné překreslení a výroba
Výroba modelů a forem

Využijte našich dlouholetých zkušeností v oblasti tvorby 2D a 3D dokumentace. Naše firma Vám nabízí profesionální přístup k Vašim individuálním problémům v průmyslu. Vždy najdeme řešení dle zadaných kritérií.

Naše firma poskytuje kompletní servis v oblasti vývoje nových produktů. Využíváme  3D software v celé fázi vývoje nového výrobku a jsme schopni zpracovat i velmi kvalitní vizualizační prezentace pro případný schvalovací proces v průběhu vývoje.

Vývoj produktů ve 3D

V oblasti vývoje nových produktů naše společnost spolupracuje hlavně s  dodavateli pro automobilový průmysl. Naše dlouholeté zkušenosti, zejména v konstrukci plastových, plechových součástí a odlitků, nám umožňují spolupodílení se na vývoji různých zařízení a komponentů při vývoji nových typů přípravků a strojů.

Při řešení vývojových úloh se opíráme o vysokou odbornost, zkušenosti a flexibilitu našich odborníků a permanentně rozšiřujeme naše kompetence. Metody a postupy práce se snažíme stále optimalizovat a inovovat.

Spolupracujeme se slévárnami, které vyrábí odlitky ze šedé, tvárné litiny a hliníku na základě námi navržených modelových zařízení dle potřeb zákazníků. Nové zakázky zhotovujeme dle dodané výkresové dokumentace nebo modelů.

Zpracování dokumentace ve 2D i 3D

Samozřejmostí je zpracování technologických postupů. Zpracováváme dokumentaci v 2D i 3D. Umíme také vyrobit modelové zařízení podle dodaného vzorku odlitku. Jsme schopni zajistit i 3D scan a tisk 3D modelů z plastů.

Externě zajišťujeme CNC výrobu na 3 a 5-osých centrech. Zajišťujeme 3D měření obrobených dílů včetně protokolů na 3D souřadnicovém stroji Crysta Apex od fitmy Mitutoyo.

V rámci zkvalitnění výroby zajistíme výrobní postupy pro frézování a soustružení v systémech: Heidenhain, Fanuc a Siemens.

Pomáháme při náhlých poruchách, jsme schopni na základě našeho měření vytvořit výrobní dokumentaci k mechanicky poškozeným dílům a zajistit jejich rychlou výrobu na CNC strojích. Provádíme pevnostní a statické výpočty sestav a dílů pomocí metody konečných prvků. Razíme heslo, že každá naše změna musí být k lepšímu, a že správná konstrukce vzniká na papíře popsaném tužkou.

Zaměření

 • Vývoj kovových odlitků
 • Vývoj plechových dílů
 • Konstrukce výrobních zařízení
 • Výrobní linky
 • Robotizované pracoviště
 • Jednoúčelové stroje a zařízení
 • Přípravky a nástroje
 • Lisovací nástroje
 • Překreslování dokumentace 2D i 3D
 • Výrobní dokumentace náhradních dílů k výrobním strojům
 • Speciální pevnostní a statické výpočty konstrukcí, dílů a sestav pomocí metody MKP